UN HEADER 23
UN HEADER 23
HomeArticlesMean Timeความละเอียดในการจับเวลาของกลไกโครโนกราฟ

ความละเอียดในการจับเวลาของกลไกโครโนกราฟ

Zenith-el-primero-lightweight-carbon-3

Q : ทำไมนาฬิกาแบบจักรกลที่มีฟังก์ชันโครโนกราฟแต่ละยี่ห้อจับเวลาได้ละเอียดไม่เท่ากัน?

A : เครื่องที่เดินด้วยอัตราความถี่สูง เช่น เครื่อง El Primero (เอล พริเมโร) ของ Zenith ซึ่งจักรกลอกทำงานที่ความถี่ 36,000 ครั้ง/ชั่วโมง สามารถจับเวลาได้ละเอียดกว่าเครื่องจับเวลาที่ทำงานที่อัตราความถี่ 28,800 เช่น Cal.7750 กลไกของ Valjoux (วัลฌูซ์) ซึ่งปัจจุบันถูกรวมแบรนด์เข้ามาอยู่กับ ETA (เอทา) เรียบร้อยแล้ว หรือความถี่ 21,600 ครั้ง/ชั่วโมง เช่น กลไกของ Frédéric Piguet (เฟรเดริก ปิเกต์)

วิธีการคำนวณง่ายๆ ว่าเครื่องแต่ละรุ่นจะจับเวลาได้ละเอียดเท่าใด ก่อนอื่นต้องเช็กดูว่าเครื่องของนาฬิกาเรือนนั้นทำงานที่อัตราความถี่เท่าใด และนำค่าความถี่นั้นมาทอนออกเป็นต่อวินาที ตัวอย่างเช่น เครื่อง Cal.7750 เดินที่อัตราความถี่ 28,800 ครั้ง/ชั่วโมง หากจะทอนออกเป็นวินาทีก็ต้องหารด้วย 3,600 (1 ชั่วโมงมี 60 นาที และ 1 นาทีมี 60 วินาที ดังนั้น 1 ชั่วโมงมี 3,600 วินาที) ซึ่งก็จะเท่ากับ 1/8 วินาที นั่นก็หมายความว่า เข็มวินาทีต้องเคลื่อนที่ 8 ครั้ง ในการเดินให้ได้ 1 วินาที

 

จากแนวคิดข้างต้น เราจะได้ค่าสำหรับเครื่องที่ทำงานในอัตราความถี่ต่างๆ กันดังนี้

18,000 ครั้ง/ชั่วโมง = 1/5 วินาที

21,600 ครั้ง/ชั่วโมง = 1/6 วินาที

28,800 ครั้ง/ชั่วโมง = 1/8 วินาที

36,000 ครั้ง/ชั่วโมง = 1/10 วินาที

WP-Hamilton-Broadway-Auto-Chrono

 

เราสามารถนำหลักการนี้มาประยุกต์ใช้ในการพิจารณาว่า เครื่องที่อยู่ในนาฬิกาเรือนหนึ่ง ทำงานที่ความถี่เท่าใด โดยการนับดูว่าใน 1 วินาที เข็มวินาทีเคลื่อนที่ไปกี่ครั้ง หากใน 1 วินาทีเคลื่อนที่ไป 8 ครั้ง แสดงว่าเครื่องของนาฬิกาเรือนนั้น ทำงานที่ความถี่ 28,800 ครั้ง/ชั่วโมง เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันกลไกจับเวลาที่มีอยู่ในท้องตลาด นอกเหนือจากกลไกแบบดั้งเดิมแล้ว ยังมีกลไกจับเวลาแบบที่เป็นโมดูลสวมอยู่ด้านบนของเครื่องนาฬิกาแบบ 3 เข็ม ดังเช่นที่พบได้ใน Omega Speedmaster Reduced (โอเมก้า สปีดมาสเตอร์ รีดิวซ์ด) ที่ใช้กลไก Cal.ETA 2892 และมีโมดูลโครโนกราฟสวมอยู่ด้านหน้า ซึ่งกลไกจับเวลาในลักษณะนี้จะมีค่าความละเอียดในการจับเวลาลดลงกว่าเดิม ไม่สามารถใช้สูตรแรกมาทำการคำนวณได้

SEIKO JUNE 23 CONTENT RGT
Luxe Time Pop Up