UN HEADER 23
UN HEADER 23
HomeArticlesMean Timeไขความลับอักษรนำหมายเลขตัวเรือนของนาฬิกา Rolex

ไขความลับอักษรนำหมายเลขตัวเรือนของนาฬิกา Rolex

Q : รู้หรือไม่ว่านาฬิกา Rolex (โรเล็กซ์) กลุ่มสปอร์ต มีตัวอักษรที่เป็นรหัสนำหน้าหมายเลขตัวเรือน ซึ่งอักษรนำหน้าดังกล่าว สามารถบ่งชี้ถึงปีที่ผลิต รวมถึงรายละเอียดต่างๆของนาฬิการุ่นนั้นๆ ซึ่งตัวเลขเหล่านี้เป็นประโยชน์มากสำหรับนักสะสมนาฬิกา Rolex โดยเฉพาะสายวินเทจ และเราได้รวบรวมรหัสอักษรนำของหมายเลขตัวเรือนรวมถึงปีที่ผลิตไว้ดังนี้

 

A : ในการสะสมนาฬิกานั้น สิ่งหนึ่งที่ถือว่าเป็นเรื่องสนุกคือการสืบค้นเรื่องราวต่างๆ ของนาฬิกาที่เราได้มา ไม่ว่าจะเป็นปีที่นาฬิกาถูกผลิตขึ้น ประวัติและตำนานของนาฬิการุ่นนั้นๆ นาฬิกาถูกขายไปครั้งแรกที่ประเทศใด หรือใครเป็นเจ้าของนาฬิกาเรือนนี้เป็นคนแรก

Rolex เริ่มใช้หมายเลขตัวเรือนเมื่อ ค.ศ. 1927 โดยเริ่มจากหมายเลข 20000 อย่างไรก็ตาม พอบริษัทฯ ผลิตนาฬิกาเพิ่มขึ้นจนถึง ค.ศ.1953 หมายเลขก็มาถึงลำดับที่ 999,999 และทางบริษัทฯ ก็ได้ใช้ตัวเลขวนอีกรอบหนึ่ง โดยเริ่มใช้ตัวเลข 10000 ขณะเดียวกันก็ได้เริ่มตอกช่วงเวลาการผลิตลงบนฝาหลังด้านใน โดยใช้เลขโรมันหมายความถึงไตรมาส ตามด้วยเลขอารบิค 2 หลักสุดท้ายของ ค.ศ. นั้นๆ ยกตัวอย่างเช่น II54 หมายความว่าผลิตไตรมาสที่ 2 (ช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน) ของ ค.ศ. 1954 หรือ III56 ที่หมายความว่าผลิตไตรมาสที่ 3 (ช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน) ของปี 1956 เป็นต้น โดยบางครั้งก็มีการตอกช่วงเวลาการผลิตลงบนฝาหลังด้านในโดยใช้เลขโรมัน หมายความถึงไตรมาส แล้วตามด้วยเลขอารบิค 4 หลักของ ค.ศ. นั้น เช่น I1959 หมายความว่าผลิตไตรมาสที่ 1 (ช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม) ของ ค.ศ.1959 นั่นเอง

ต่อมาเมื่อบริษัทฯ ผลิตนาฬิกามาจนถึงหมายเลข 999,999 อีกครั้งในช่วงต้นของ ค.ศ. 1960 ครั้งนี้บริษัทฯ ได้เพิ่มตัวเลขอารบิคในหมายเลขขึ้นอีก 1 หลัก รวมเป็นทั้งหมด 7 หลัก ต่อมากลางปี 1987 บริษัทฯ ได้ผลิตมาจนถึงหมายเลข 9,999,999 จึงใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่อีก 1 ตัวนำหน้าแต่ละ ค.ศ. โดยใช้อักษรเรียงตามตัวสะกดของชื่อแบรนด์คือ R, L, E และ X (เว้นตัว O ไว้เพราะอาจจะทำให้สับสนกับเลขศูนย์)

ต่อมาในยุค ค.ศ. 1990 จนถึงประมาณ ค.ศ. 2009 ทาง Rolex ผลิตนาฬิกาประมาณปีละไม่เกิน 1,000,000 เรือนในช่วงต้น แต่ต่อมาช่วงหลังๆ เริ่มผลิตได้เกิน 1,000,000 เรือน ทำให้การใช้อักษรเพียง 1 ตัวนั้นไม่เพียงพอต่อ 1 ปี Rolex จึงเริ่มนำการหมายเลขตัวเรือนแบบสุ่ม โดยใช้ตัวเลขปะปนกับตัวหนังสือคละกันไป 8 ตำแหน่ง มาใช้แทนตั้งแต่ต้นปี 2010 จนถึงปัจจุบัน ฉะนั้นต่อจากปี 2010 ลงไปเราจะไม่สามารถบอกได้ว่านาฬิกาถูกผลิตขึ้น ณ ปีใด ต้องสอบถามจากทาง Rolex เท่านั้น ซึ่งในวงการเรียกวิธีการนี้ว่า ‘Scramble Serial Number’ (สครัมเบิล ซีเรียล นัมเบอร์) เช่น 69JT3876 หรือ 88Z127K2 เป็นต้น

Watch World-Wide ลองนำรายละเอียดของหมายเลขตัวเรือนมาเรียบเรียงแล้วทำการเพิ่มเติมข้อมูลเล็กๆ น้อยๆ เกี่ยวกับลักษณะของตัวหนังสือ ประเทศที่ทำการผลิต ลักษณะของสารเรืองแสง ลักษณะของข้อปลายสาย ลักษณะคริสตัลแซพไฟร์ ใบรับประกัน และลักษณะของกล่องใส่นาฬิกาเอาไว้ให้ด้วย เผื่อว่าคุณผู้อ่านสนใจจะสืบค้นต่อ จะได้ทำได้สะดวกมากขึ้น

100-101 Mean Time.indd

การทำตารางเปรียบเทียบข้อมูลทั้งหมดนี้อาจคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับปีที่ผลิตทั้ง 100% กล่าวคือบางตัวอักษรอาจผลิตคาบเกี่ยวกันได้ และลักษณะต่างๆ ที่กล่าวมาของชิ้นส่วนต่างๆ ไม่ถือเป็นข้อยุติ ตัดสินความแท้หรือปลอมของนาฬิกา หรือลดทอนคุณค่าในการสะสมแต่อย่างใด แต่เป็นแนว ทางในการทราบข้อมูลเพื่อประกอบการสะสมให้สมบูรณ์ขึ้น และการที่มีปีผลิตโดยคร่าวๆ ก็ไม่ได้หมายความว่านาฬิกาเรือนนั้นๆ ต้องขายออก ณ ปีนั้นๆ นาฬิกาบางเรือนอาจตกค้างอยู่ร้านนาฬิกานานกว่า 1 ปี บางครั้งบางตัวแทนจำหน่ายอาจจะจัดกล่องให้เป็นอีกรุ่นหนึ่งในช่วงคาบเกี่ยวก็เป็นได้ และก็ขอให้ถือว่า การมีข้อมูลนั้นแม้จะถูกหรือผิดบ้างก็ยังดีกว่าไม่มีเลย และสิ่งที่พบก็มาจากประสบการณ์ตรง และการค้นคว้าตามเว็บไซต์จึงรวบรวมได้

ขอให้สนุกในการสะสมนาฬิกาโดยมีข้อมูลประกอบในเชิงลึกมากขึ้นครับ

Previous article
Next article
SEIKO JUNE 23 CONTENT RGT
Luxe Time Pop Up