UN HEADER 23
UN HEADER 23
HomeNews'MCH Group' โต้หลังแบรนด์นาฬิกายักษ์ใหญ่บอกลา ‘BaselWorld’

‘MCH Group’ โต้หลังแบรนด์นาฬิกายักษ์ใหญ่บอกลา ‘BaselWorld’

หลังจากที่ได้ทราบข่าวเกี่ยวกับการถอนตัวของแบรนด์นาฬิการะดับยักษ์ใหญ่ ได้แก่ Rolex (โรเล็กซ์) Patek Philippe (ปาเต็ก ฟิลิปป์) Chanel (ชาแนล) Chopard (โชพาร์) และ Tudor (ทิวดอร์) เพียงราว 5 ชั่วโมง ‘MCH Group’ (เอ็มซีเอช กรุ๊ป) ผู้จัดงาน ‘BaselWorld’ (บาเซิลเวิลด์) ได้ออกแถลงการตอบโต้การตัดสินใจของแบรนด์ระดับแนวหน้าดังกล่าว โดยมีใจความสรุปว่า การเลื่อนการจัดงาน ‘BaselWorld 2020’ นั้นได้รับความเห็นชอบจากแบรนด์ผู้เข้าร่วมงาน โดยทางผู้จัดงานได้กำหนดช่วงเวลาที่จะสามารถกลับไปจัดงานได้เร็วที่สุดและเหมาะสมที่สุด ซึ่งคาดการณ์ว่าช่วงเวลาดังกล่าวน่าจะเป็นช่วงที่วิกฤตการแพร่ระบาดไวรัส ‘CoViD-19’ (โควิดไนน์ทีน) เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นแล้ว

 

ทางผู้จัดงานกล่าวเพิ่มเติมว่า แบรนด์ผู้ร่วมงาน‘BaselWorld’ ที่ขณะนี้ได้ถอนตัวไปต่างก็เห็นดีด้วยกับการเลื่อนกำหนดของงานออกไปเป็นช่วงเดือนมกราคม 2564 จากการหารือหลายต่อหลายครั้งถึงแนวทางและวิสัยทัศน์ของการจัดงาน ‘BaselWorld’ ในอนาคต โดยมิได้มีการเอ่ยถึงเรื่องของแผนการถอนตัวไปจัดงานที่นครเจนีวาแต่อย่างใด ส่วนประเด็นการแก้ปัญหาด้านงบประมาณและค่าใช้จ่ายที่แบรนด์นาฬิกาต่างๆ ลงทุนเพื่อเตรียมงาน ‘BaselWorld 2020’ จะนำเข้าสู่การพิจารณาเพิ่มเติมต่อไป

 

อย่างไรก็ตาม ‘MCH Group’ ชี้แจงว่าบรรดาผู้ร่วมงาน ‘BaselWorld’ ได้แก่ ผู้ประกอบการนาฬิกาและเครื่องประดับอัญมณีระดับกลางและรายย่อย รวมถึงผู้ผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับประดิษฐ์นาฬิกา ยังคงให้การสนับสนุนงาน ‘BaselWorld’ อยู่ ทั้งนี้จะมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากคณะผู้จัดงานให้มากกว่าที่เคย และได้มีการทิ้งทายว่า อีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า ‘MCH Group’ จะหารือกันอีกครั้งถึงความต่อเนื่องของการจัดงาน ‘BaselWorld’ รวมถึงแนวทางการลงทุนเพื่อพัฒนาการจัดงานให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

Sasithorn
Sasithorn
Editorial Staff
SEIKO JUNE 23 CONTENT RGT
Luxe Time Pop Up